Världsarvet Drottningholm

1991 blev Drottningholm upptaget på Unesco:s världsarvslista över platser av omistligt värde för mänskligheten. Världsarvskommitténs motivering lyder:

"Drottningholms Slottsområde – med slott, teater, Kina Slott och slottsparken – är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige och som samtidigt är representativt för all europeisk kunglig arkitektur från denna tid, uppförd med Versailles som förebild och inspirationskälla."

Drottningholms slottsområde är en välbevarad slottsanläggning från 1600- och 1700-talet, anlagd efter franska förebilder. Kina slott och den unika slottsteatern är särskilt värdefulla i anläggningen. Teatersalongen är oförändrad sedan den färdigställdes 1766.

Vad är ett världsarv?

För att skydda världens mest betydelsefulla natur- och kulturmiljöer utser FN-organet Unesco platser till världsarv. Länderna ansöker själva och är enligt Unesco-konventioner skyldiga att vårda och bevara sina egna världsarv samt att stödja andra länder i bevarandet.

Platserna som utses är omistliga objekt för mänskigheten och består av såväl miljöer och byggnader som landskap. Unesco-konventionen antogs 1972 och Sverige skrev under den 1984. Det finns fler än 1000 objekt med på världsarvslistan, varav 15 finns i Sverige.

Världsarvsplan

För att säkerställa Drottningholms fortsatta universella värde finns sedan 2007 en Världsarvsplan, som anger framtidsperspektiv inför den kommande 30-årsperioden. Planen beskriver arbetet med frågor som skydd, vård, användande av och förvaltning av världsarvsområdet.
 
Världsarvsplanen är framtagen inom ramen för det samarbete som finns vid Drottningholm mellan Statens fastighetsverk, Stiftelsen Drottningholms teatermuseum och Drottningholms slottsförvaltning.

Hämta Världsarvsplanen, pdf-dokument 2 Mb.PDF

Bromma gymnasium – en världsarvsskola

Bromma gymnasium är med i Unescos skolnätverk ASPnet som arbetar på längre sikt med världsarv världen över. Gymnasiet arbetar med temat världsarv inom flera ämnen.

Öppettider

Slottsparken är öppen året om.
Se respektive besöksmål på Drottningholm och Kina slott för aktuella öppettider.

Läs mer om Världsarvet

Drottningholms slottsteater som ingår i världsarvetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Riksantikvarieämbetet www.raa.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
UNESCOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller UNESCO Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster