Rosersbergs slottspark

Rosersbergs slott med park. Foto: Dick Norberg

Rosersbergs slott med park. Foto: Dick Norberg

Liksom i slottet, kan man även i Rosersbergs slottspark följa historiens spår.

Närmast slottet, ner mot Mälaren låg den franska barockträdgården. När den anlades i slutet av 1600-talet av arkitekt Nicodemus Tessin den yngre åt greve Bengt Oxenstierna var den en av Sveriges absolut mest påkostade.

I dag är naturligtvis mycket förvuxet eller försvunnet men ännu kan man promenera i de 300-åriga alléerna och ana den 600 meter långa dammen där det en gång fanns såväl svanar som galärer.

Slingrande gångar och vackra vyer

Mot Sigtunafjärden väster om slottet ligger den engelska parken anlagd av hertig Karl (XIII) kring sekelskiftet 1800. Här kan man vandra på slingrande gångar och låta sig överraskas av vackra vyer över både land och vatten.

I grannskapet kan man även bese en av Sveriges största gravhögar, rest över den mystiske kung Nordian under folkvandringstid.

Värd att uppmärksamma är också de romanska östtornskyrkorna från 1160–1170-talen i Norrsunda och Skånela.