Historik, Ulrikdals slott

Ulriksdals slott i Solna uppfördes omkring år 1640 för en av landets mäktigaste män, riksmarsken Jacob De la Gardie.

Efter byggherren kom slottet ursprungligen att heta Jacobsdal. Slottsbyggnaden, som uppfördes i renässansstil, har till det yttre genomgått ett flertal omfattande ombyggnationer.

Under första hälften av 1700-talet fick det slutligen sitt nuvarande utseende.
 

Stormaktstiden


Från det De la Gardieska Jacobsdal utgick drottning Kristinas storslagna kröningsprocession 1650. På Ulriksdal visas den kröningsvagn som drottningen då nyttjade.
 
År 1669 inköptes slottet av riksänkedrottning Hedvig Eleonora. År 1684 skänkte Hedvig Eleonora slottet till sin nyfödde sonson prins Ulrik och slottets namn kom då att ändras till Ulriksdal.

Efter  ett år avled den lille prinsen och hans farmor återtog äganderätten men det nya namnet kom att behållas.

1700-talet


Vid 1700-talets mitt disponerades slottet av kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika. Vid denna tid inreddes en slottsteater i det gamla beridarhuset.

Teatern kom att få namnet Confidencen. I dag är Confidencen en uppskattad sommarteater.
 

Från invalidinrättning till kungligt hem


År 1821 inrättades, efter franskt mönster, en invalid-inrättning i den gamla slottsbyggnaden. Tjugofem år senare blev Ulriksdal åter ett kungligt hem.

Kronprinsparet, Karl (XV) och Lovisa, samlade aktivt möbler och konsthantverk från bland annat renässansen och Ulriksdal kom att förvandlas till ett museihem. Delar av dessa museala inredningar kan alltjämt ses på slottet.

Åren 1864–65 lät kung Karl XV och drottning Lovisa uppföra ett slottskapell efter ritningar av arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander.
 

Gustaf VI Adolf och drottning Louise


Ulriksdal förknippas i hög grad med kung Gustaf VI Adolf och drottning Louise. Från deras tid har det berömda vardagsrummet från 1923 bevarats.

Inredningen var en bröllopsgåva från Stockholms befolkning och möblerna ritades av Carl Malmsten.

Vardagsrummet tillhör landets förnämsta inredningar från detta århundrade.

I slottets södra flygel har Världsnaturfonden WWF sitt kontor.