Parksoffor i tiden utställning Kungliga Djurgården

Parksoffor i tiden - en historisk utställning

I sommar presenteras ett stycke parkhistoria på Kungliga Djurgården – en del av historien som ofta har förbisetts och tagits för givet i det offentliga parkrummet: parksoffan!

Utställningen 'Parksoffor i tiden – till nytta och prydnad' ses vid Hazeliusporten 17 maj–6 oktober 2022

Karl XIV Johan la grunden till Djurgårdens karaktär som offentlig park. Han gjorde stora förändringar på Södra Djurgården i syfte att tillgängliggöra och försköna området för allmänheten. Vägar skapades, Djurgårdsbrunnskanalen grävdes ut och parkträd planterades. För besökarna i lustparken kring Rosendals slott lät Karl XIV Johan under 1820-talet placera ut gröna parksoffor på strategiska platser med vackra utblickar i landskapet.

Under 1800-talet placerades alltfler parksoffor ut på Södra Djurgården för att tillgodose det behov som uppstod. Med tiden byttes parksofforna ut till nya som följde tidens mode. Bland de soffor som har stått på Djurgården finns ormbunkssoffan, som introducerades på världsutställningen i London 1851 och Stockholmssoffan, som lanserades på Stockholmsutställningen på Djurgården 1930.

Många av de parksoffor som en gång har stått på Kungliga Djurgården har gått förlorade under åren, några enstaka modeller har bevarats på Rosendals stallvind. Ett urval av dessa, totalt tio stycken, ingår i utställningen. De utvalda modellerna representerar ett tidsspann från 1800-talets första hälft och fram till idag. Parksofforna har renoverats och en del har återfått sin ursprungliga färgsättning.

Välkomna och var så god och sitt!

Bänkutställningen är anordnad av Kungl. Djurgårdens förvaltning. Utställningsprojektet har letts av förste trädgårdsmästare Adrian Lindström och i projektgruppen har Caroline Särnqvist, byggnadsantikvarie, Annelie Adolfsson, målare, och Bo-Göran Andersson, snickare, ingått.

Toppbilden: Parkbänken Lessebo är en av de vanligaste och äldsta i Sverige. Modellen började tillverkas på 1840-talet på Lessebo bruk i Småland, och bär svaga drag av den samtida Karl Johan-tidens möbler. Den tillverkades både som enkel- och som dubbelsäte. Modellen har förekommit på flera platser på Södra Djurgården. På Rosendal har modellen stått under 1800-talets första hälft och vid Djurgårdsbrunn omkring 1800-talets andra hälft. Den har även stått på Djurgårdsslätten och på Biskopsudden kring sekelskiftet 1900. Foto: Henrik Nyström/Kungligaslotten.se

Parksoffor i tiden utställning Kungliga Djurgården

Utställningen visar tio olika parkbänkar som stått på Kungliga Djurgården från 1800-talet till idag. På fotot ses fyra män på bänken Lessebo vid Djurgårdslätten. Bilden fotad 1890–1910, Stadsmuseet.

Parksoffor i tiden utställning Kungliga Djurgården

Den rikt dekorerade Ormbunkssoffan hör till en av de mer välkända och uppskattade modellerna i Sverige. Modellen lanserades på världsutställningen i London 1851, och fick därefter stor spridning runt om i världen. Ursprungligen var även sitsen utförd i gjutjärn. Foto: Henrik Nyström

Parksoffor i tiden utställning Kungliga Djurgården

Ormbunkssoffan köptes in för Rosendals slott under 1800-talets andra hälft och pryder lustparken än idag. Foto: Anton Blomberg (1862–1936) sent 1800-tal/tidigt 1900-tal. Bild från Stadsmuseet.

Parksoffor i tiden utställning Kungliga Djurgården

Modellen har tillverkats av flera svenska gjuterier med små skillnader. Parksoffan som ses i utställningen är tillverkad av J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads, som var först med att gjuta modellen i Sverige. Foto: Henrik Nyström

Parksoffor i tiden utställning Kungliga Djurgården

Parksofforna, som bevarats av Djurgårdsförvaltningen, har renoverats och en del har återfått sin ursprungliga färgsättning. Foto: Kungl. Djurgårdens förvaltning

Se utställningen

Bänkutställningen ses på Kungliga Djurgården, vid promenadstråket mellan Rosendalsvägen (1) och Hazeliusporten strax öster om Karl XV:s staty och pågår 17 maj–6 oktober 2022

Inför besöket

Upplev historien och sevärdheterna på södra Djurgården och i Hagaparken med app och audioguide – ett spännande och lättillgängligt sätt a...

Läs mer

Ladda hem kartor över norra och södra Djurgården, för Ulriksdals slottspark och Fjäderholmarna.

Läs mer

Upptäck mer om Kungl. Djurgården / Nationalstadsparken

Ståthållarämbetet upplåter marken på Djurgården, Hagaparken, Brunnsviken och Fjäderholmarna till evenemang av olika slag. Många evenemang...

Läs mer

År 1286 förvärvade Magnus Ladulås stora delar av Walmunzö; idag södra Djurgårdsön. Djurgården har sedan dess varit kunglig mark som använ...

Läs mer

Området Haga/Brunnsviken är en del av den kungliga nationalstadsparken. Hagaparken är kanske Sveriges främsta exempel på en "engelsk park".

Läs mer

Den kungliga nationalstadsparken sträcker sig ända till området Ulriksdal. Här finns ett kungligt slott med en vidsträckt slottspark.

Läs mer

Den kungliga begravningsplatsen ligger på en udde i Brunnsviken och utgör sista vilorummet för flera medlemmar ur ätten Bernadotte.

Läs mer

Fjäderholmarna – våra närmaste skärgårdsöar – är ett populärt och uppskattat besöksmål för både stockholmare och turister. Här njuter man...

Läs mer

Artiklar och film

I sommar presenteras ett stycke parkhistoria på Kungliga Djurgården – en del av historien som ofta har förbisetts och tagits för givet i ...

Läs mer

Området Fiskartorpet är uppkallat efter den låga torvtäckta byggnaden från 1680-talet – Karl XI:s fiskarstuga – som anses vara Kungliga D...

Läs mer

Från början av maj betar "Kungens får" på Kungliga Djurgården – en tradition sen mer än hundra år. Betesdjuren hyrs årligen in för att hå...

Läs mer

Kundservice

Öppettider:

Inför besöket