De kungliga samlingarna

De kungliga samlingarna har vuxit fram under en tidsrymd av mer än 400 år, från Vasatid till våra dagar. De innefattar allt ifrån enkla bruksföremål till praktobjekt av internationell betydelse.

En del av föremålen fanns redan på det gamla slottet Tre Kronor, andra tillkom under de 50 år som kungafamiljen bebodde Wrangelska palatset på Riddarholmen, men de flesta tillfördes det nya slottet i Stockholm efter det att kungafamiljen flyttat in vid 1700-talets mitt.

Inför det nya slottets möblering beställdes stora mängder av möbler med stolsserier uppgående till många dussin, både enklare salsstolar och praktfulla förgyllda fåtöljer och taburetter för audienser och andra ceremonier. Möblerna var till största delen tillverkade i Stockholm. Därtill importerades bland annat bronsföremål som ljuskronor, vägglampetter och kandelabrar samt olika slags ur, framför allt under Karl Johan-epoken.

Några av de praktfullaste föremålen är gåvor från utländska statschefer och privatpersoner. En sådan gåva är den magnifika silvertronen från Augsburg som skänktes drottning Kristina inför hennes kröning 1650.

Andra exempel är de storslagna presenter Gustav III och hans bror Fredrik Adolf fick mottaga av de franska monarkerna Ludvig XV och Ludvig XVI, bland annat flera serier av vävda tapeter från den franska fabriken Les Gobelins och porslinsserviser från Sèvres.

De yngsta föremålen i de kungliga samlingarna kan ses i Konung Carl XVI Gustafs Jubileumsrum på Kungliga slottet, gåvor i samband med firande av Kungens 25 år som regent 1998.

Förutom på Kungliga slottet kan delar av samlingarna ses på de övriga kungliga slott som Kungen disponerar.

Riksregalierna

I de kungliga samlingarna ingår Riksregalierna, monarkins främsta symboler, som visas i Skattkammaren på Kungliga slottet. De äldsta bevarade föremålen i Skattkammaren är Gustav Vasas två rikssvärd. Den äldsta bevarade kronan är Erik XIV:s. Här finns också flera prins- och prinsesskronor och silverdopfunten som beställdes 1696 och som används vid kungliga dop.

Skattkammaren ska inte förväxlas med Skattkammarsamlingen vilken i huvudsak är skapad av drottning Hedvig Eleonora. Skattkammarsamlingen ses i Karl XI:s galleri i Festvåningen och består av rena prydnadsföremål i dyrbara material som halvädelsten, bergskristall, bärnsten.

Bernadottebibliotekets samlingar

Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet innehåller ätten Bernadottes böcker från Karl XIV Johan till Gustaf VI Adolf och deras drottningar. Här finns också den Bernadotteska fotosamlingen samt kartor, planscher, hyllningsadresser och musikalier.

Kungl Husgerådskammaren

Kungl. Husgerådskammaren är det ämbete inom Kungl. Hovstaterna som har till uppgift att förvalta och vårda de kungliga samlingarna. Ordet husgeråd är gammalt och betydde förr lösöre, till exempel möbler, prydnadsföremål, mattor, gardiner och vävda tapeter. Det kungliga husgerådet, det vill säga lösöresamlingarna, förvaltas med målsättningen att det ska vara väl omhändertaget för att finnas tillgängligt för statschefen men även för forskning och besökare nu och i framtiden. Föremål ur samlingarna lånas, efter Kungens godkännande, ut för utställningar i Sverige och utomlands.

Kungl. Husgerådskammaren har medarbetare med olika kompetenser, exempelvis intendenter, bibliotekarier, textil-, möbel- och metallkonservatorer, förgyllare, möbelsnickare, tapetserare och sömmerskor.

Samlingarna tillhör till stora delar statschefen, och därmed svenska staten, och står till den regerande kungens disposition. Därutöver består samlingarna av kungens privata föremål eller ingår i kungliga stiftelser som skapats för att förhindra att föremålen delas och skingras vid arvskiften.

Toppbilden: "Jaktmattan" är en raritet ur de kungliga samlingarna. Det är en av världens främsta orientmattor, tillverkad i silke i Persien under mitten av 1500-talet och den bäst bevarade av fåtal kvarvarande från den tiden. Mattan bevaras i Kungl. Husgerådskammarens tapetmagasin, och visas endast vid speciella tillfällen. Foto: Emma Fredriksson/Kungligaslotten.se

Konstföremål, möbler, målningar, textilier – det mesta ur samlingarna kan ses vid besök på de kungliga slotten.

Kommande händelser

Kungliga slottet är H.M. Konungens officiella residens och här äger väsentliga delar av monarkins representation rum. Hemifrån soffan får...

Biljetter

Följ med in i Vasaborgen Gripsholm och upptäck spåren av Gustav I och hans söner. På nära håll får du se miljöerna och detaljerna som tar...

Biljetter

Slå dig ner bekvämt där hemma och följ med in till Kristi grav i Riddarholmskyrkan. Här får du höra hur den medeltida träskulpturen levan...

Biljetter