Ett kungligt bibliotek

I slottets nordöstra flygel ligger Bernadottebibliotekets mäktiga lokaler. Här finns cirka hundratusen böcker som har tillhört våra Bernadottekungar och deras drottningar.

I Bernadottebiblioteket förvaras de kungliga boksamlingarna. Dessutom ingår de Bernadotteska fotosamlingarna bestående av en halv miljon fotografier och ett oskattbart musikarkiv.

Lokalen är imponerande då fyra slottsarkitekter under en byggnadsperiod på hundra år satt sin prägel på rummet. Biblioteket stod färdigt 1796 och byggdes ursprungligen för att vara svenskt nationalbibliotek.

När Nicodemus Tessin d.y. efter slottsbranden 1697 fick i uppdrag att rita ett nytt slott ingick även ett bibliotek. Det blev dock inte Tessins plan som genomfördes utan en senare arkitekts ritningar kom att gälla, Carl Johan Cronstedts.

Biblioteket har en lång byggnadstid, vid 1700-talets början planerade man att måla biblioteket i vitt och guld, men då det stod färdigt vid 1700-talets slut hade stil och smak förändrats och man föredrog den omålade eken. Rummet stod färdigt 1796.

På grund av pliktleveranser av böcker växte samlingarna snabbt samtidigt som bibliotekets karaktär ändrades från att vare ett privat kungligt bibliotek till ett svenskt nationalbibliotek. Lokalerna i slottet blev därför snart för små. Därför flyttades boksamlingarna 1877 till det nya nationalbiblioteket i Humlegården som dock behöll namnet "Kungliga biblioteket".

I början av 1900-talet samlades åter de privata kungliga boksamlingar i slottets biblioteksflygel. På 50-talet omorganiserades böckernas hyllplacering och därmed fick man en tydligare uppfattning över vad som ingått i de olika kungliga boksamlingarna.

Samlingarna består idag av böcker som tillhört Gustav IV Adolf till och med Gustaf VI Adolf, och kungarnas respektive gemåler.

Toppbilden: I Bernadottebiblioteket förvaras de kungliga boksamlingarna. Foto: Kungligaslotten.se

Bibliotekets samling innefattar även kungligheternas fotografier. Drottning Viktoria var en flitig fotograf. Här ses hon fotografera under sin resa till Egypten 1890-91.

Kartor och kartkapslar från Bernadottebibliotekets kartsamlingar. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

I Bernadottebiblioteket finns hundratusentals böcker som vittnar om kungligheternas intressen. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

BOKA VISNING AV BERNADOTTEBIBLIOTEKET
Biblioteket är öppet vid särskilda evenemang och vid förbokade gruppvisningar, se Gruppbesök.

Kommande händelser

Den 28 juli firar Gripsholms slott Bellmandagen med konsert i Hjorthagen och Bellmanvisningar på slottet. En tradition med flera decennie...

Biljetter

Gripsholms slott får ett unikt gästbesök från en världsberömd ungdomsorkester bestående av trettio unga musiker handplockade från norra N...

Biljetter

Klassisk musik, romantisk musik och gospel. Under fyra söndagar i augusti månad bjuds det på konserter i Ulriksdals slottskapell på temat...

Läs mer