Serafimerringning

Den kungliga begravningskyrkan på Riddarholmen är även en ordenskyrka. Vid frånfället av en riddare av Serafimerorden hedras denne med en så kallad serafimerringning.

Serafimerringning 16 januari 2023

Hans Majestät Hellenernas Förutvarande Konung Konstantin II. Riddare av Serafimerorden.

Hans Majestät Förutvarande Konung Konstantin II av Grekland föddes den 2 juni 1940 och avled den 10 januari 2023. Konungen, som var gift med H M Drottning Anne-Marie, född prinsessa av Danmark, utnämndes till Riddare av Kungl. Serafimerorden av Hans Majestät Konung Gustaf VI Adolf den 14 september 1964.

Konungen var den 758:e riddaren av orden sedan dess instiftande år 1748.

Kungl. Serafimerorden är Sveriges högsta utmärkelse och har endast en grad: riddare (för herrar) och ledamot (för damer). Den tilldelas huvudsakligen statschefer och därmed jämställda.

Allmänheten äger tillträde till ceremonin i Riddarholmskyrkan som startar cirka kl. 12.00.
Riddarholmskyrkans klocka kommer att ringa kl. 12.00–13.00

Serafimerorden och kyrkan

På väggarna i Riddarholmskyrkan hänger sedan 1748 vapensköldar för riddare av Serafimerorden. När en serafimerriddare avlider kompletteras vapenskölden med dödsdatum innan den förs till Riddarholmskyrkan.

På en serafimerriddares begravningsdag slår även Riddarholmskyrkans klocka, en så kallad serafimerringning.

Eftersom kyrkan inte varit en församlingskyrka på över 200 år, är dessa ringningar ett av de få tillfällen då kyrkklockan slår.

Ceremonin

Serafimerringningen äger vanligtvis rum kl. 12.00–13.00 i Riddarholmskyrkan, samma dag som begravningsceremonin sker i det land där serafimerriddaren begravs.

Den framlidnes serafimersköld står uppställd i koret under serafimerringningen. I ceremonin deltar musiker ur Försvarsmusiken.

Under ceremonin tillkännager Vice Ordenskanslern officiellt serafimerriddarens frånfälle.

Allmänheten äger tillträde till kyrkan under ceremonin. Om serafimerringningen sker under Riddarholmskyrkans ordinarie öppettid är kyrkan stängd på förmiddagen i och med förberedelser, och är åter öppen för egen rundvandring efter ceremonin.

Hans Majestät Hellenernas Förutvarande Konung Konstantin II:s serafimersköld. Serafimerringningen ägde rum den 16 januari 2023.

Under ceremonin äger allmänheten tillträde till kyrkan. Foto: Kungligaslotten.se

Riddarholmskyrkan är en kungliga begravningskyrka och även platsen för vapensköldar för bortgångna riddare av Serafimerorden. Foto: Dick Norberg/Kungligaslotten.se

Se film vid serafimerringningen den 19 september 2022 för drottning Elizabeth II. Film: Kungl. Hovstaterna

Inför besöket

För större sällskap rekommenderar vi en förbokad visning med guide. Visningen kan ges på svenska eller engelska.

Läs mer

Upptäck mer om Riddarholmskyrkan

Riddarholmskyrkan har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1270, då Franciskanerklostret grundades på det som idag är Riddarho...

Läs mer

1858–60 uppfördes detta gravkor för den ännu idag regerande dynastin Bernadotte. I den storslagna sarkofagen av porfyr vilar Karl XIV Joh...

Läs mer

Med undantag för drottning Kristina har de svenska regenterna från Gustav II Adolf fram till Gustaf V fått sitt sista vilorum i Riddarhol...

Läs mer

Riddarholmskyrkan är en svensk kungagrav. Fram till 1950 kom sjutton regenter att bli begravda här. Kyrkan döljer många historiska hemlig...

Läs mer

Artiklar och film

Riddarholmskyrkans senaste tillskott är samtidigt ett av kyrkans äldsta föremål – en träskulptur föreställande Kristus från omkring år 14...

Läs mer

Den kungliga begravningskyrkan på Riddarholmen är även en ordenskyrka. Vid frånfället av en riddare av Serafimerorden hedras denne med en...

Läs mer

Riddarholmskyrkan är en svensk kungagrav. Fram till 1950 kom sjutton regenter att bli begravda här. Kyrkan döljer många historiska hemlig...

Läs mer

Kundservice

Öppettider:

Inför besöket