de Vries-dagen

Se världens största samling av Adriaen de Vries skulpturer. Under en temadag öppnas Museum de Vries med den unika skulptursamlingen.

I Drottningholms slottspark finns moderna bronsavgjutningar av Adriaen de Vries skulpturer. I museet förvaras originalen från 1600-talet, skyddade från väder och vind.

Museum de Vries-dagen

Originalskulpturerna visas årligen under Museum de Vries-dagen, en temadag med egen rundvandring, pop up-visningar på svenska och engelska och statyjakt för barn.

Entrébiljett till museet köps i besökscentret på Drottningholm eller här på webbsidan. 

Museum de Vries är beläget i det gamla Dragonstallet på Drottningholmsmalmen.

Se en film om museetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se fler bilder i vårt bildarkiv

Adriaen de Vries

Den nederländske skulptören Adriaen de Vries var en av Europas främsta skulptörer i slutet av 1500-talet. På Drottningholm finns världens största samling av de Vries verk.

Att skulpturerna hamnade i Sverige beror på landets krigiska framgångar under 1600-talet. Vid slutet av den svenska stormaktstiden, runt 1718, fanns inte mindre än 32 bronsskulpturer i Drottningholms slottspark. I ett skulpturfattigt land som 1600-talets Sverige var denna mängd högklassiga skulpturer en stor attraktion.

De flesta skulpturerna behöll sin plats i slottsparken fram till nutid. Men sedan man upptäckt omfattande skador, som orsakats av utomhusklimatet, ersattes de med kopior i form av moderna bronsavgjutningar.

Originalen flyttades in i Museum de Vries, som sedan 2001 finns i det gamla Dragonstallet på Drottningholmsmalmen. Här visas originalen året om för bokade grupper och under Museum de Vries-dagen, som äger rum söndagen den 6 september, kl. 11-16.

I Museum de Vries kan besökaren komma nära och se skulpturerna på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare. Det fantastiska detaljarbete som ursprungligen gjordes i vax blir nu synligt för betraktaren.

Foton: Raphael Stecksén/Kungligaslotten.se