Parkvandring på Strömsholm

Följ med Strömsholms trädgårdsmästare på en vandring genom slottsparken och trädgården. Under turen får du höra om så väl historiska trädgårdar som vård av den nutida parken.

Strömsholms slott, trädgårdar och parker har formats av kungligheter sedan mitten av 1500-talet. Parken, alléerna, de olika trädgårdarna och resterna av köksträdgården är tillsammans med det omgivande kulturlandskapet en del av vårt kulturarv.

Området är skyddat som statligt byggnadsminne och naturreservat, som skall vårdas och levandegöras för kommande generationer.

Under söndagsförmiddagen tar Strömsholms trädgårdsmästare Veronica Danielsson med oss på en park- och trädgårdsvandring. Du får veta mer om historiska trädgårdar och hur slottsparken förvaltas idag, om de olika blommorna som finns här och hur häckarna vårdas.

Foto: Raphael Stecksén/Kungligaslotten.se