Drottningens ordenstecken

Under kvällens föredrag berättar ordensintendent Tom Bergroth historien om det briljanterade Serafimer-set som H.M. Drottning Silvia bär vid särskilda tillfällen.

Serafimer-setet gjordes ursprungligen för drottning Victoria när Sveriges drottning fick rätten, år 1908, att bära Serafimerorden.

På 1700-talet utgjorde briljanterade ordenstecken en del av övriga briljanterade smycken såsom knappar, agraffer och skospännen, vilka bars till klädedräkten. På 1800-talet introduceras bruket att förläna ett briljanterat ordenstecken som en högre grad och som en särskild ynnest av en monark. I Sverige introducerades traditionen av kung Karl XIV Johan.

Kvällens föredrag på Kungliga slottet, Ett briljanterat ordenstecken ges av ordensintendent Tom Bergroth.

Biljetter

Webbiljett via biljettlänken, som aktiveras 18 december kl. 10.00. Biljetter kan även köpas i Kungliga slottets biljettkassa under ordinarie öppettid från och med 18 december.

Tillgänglighet

Föredraget äger rum i en sal som är tillgänglig för rullstolsburna.

Program2020

Toppbilden: detalj av Serafimer-setet. Foto: Kungligaslotten.se

Föredraget hålls av ordensintendent Tom Bergroth.

Del av Drottningens Serafimer-set. Foto: Kungligaslotten.se