Högt i tak i heliga rum

På plats i Slottskyrkan lyfts spännande frågeställningar när biskopen och överhovpredikanten Johan Dalman gästar Kungliga slottets föredragsserie.

Åtgärder har vidtagits, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, för ett tryggt besök.

Vad händer när vi med tron och traditionen i ryggen utforskar möjligheten att bruka våra kyrkobyggnader på ett nygammalt sätt? Hur tar vi vara på Svenska kyrkans viktigaste materiella resurs? Vågar vi låta flyttlassen gå från kanslihus och församlingshem tillbaka till kyrkobyggnaden? Vad händer när fler ”får en egen nyckel” till kyrkorummet?

Kvällens föredrag på Kungliga slottet, Högt i tak i heliga rum ges av biskop och överhovpredikant Johan Dalman.

Tillgänglighet

Kyrkan ligger på andra våningsplanet, cirka 25 trappsteg upp. Hiss och ramp saknas.

Program2020

Toppbilden: Altarskulpturen i Slottskyrkan på Kungliga slottet. Foto: Kungligaslotten.se

Biskopen och överhovpredikanten Johan Dalman talar i kvällens föredrag utifrån sin bok ”Högt i tak i heliga rum”. Foto: Magnus Aronson