Folke Bernadottes bro

Välkommen till kunglig invigning av den nya gångbron över Djurgårdskanalen. Premiärpromenera över bron och börja, eller avsluta, med en fri visning av Rosendals slott.

Tisdagen den 17 september invigs Folke Bernadottes bro, en gångbro över Djurgårdsbrunnsviken som binder samman Museiparken med Rosendal.

Kunglig invigning kl. 11.00

Alla är välkomna till invigningen som inleds kl. 11.00 i närvaro av Kungaparet. Ceremonin äger rum vid norra brofästet invid Djurgårdsbrunnsviken, nedanför Tekniska museet.

Kungen håller invigningstal, efter välkomstord av riksmarskalk Fredrik Wersäll. Vid invigningen medverkar också hovtrumpetare Olle Hermansen och Brasskvintett ur Livgardets dragonmusikkår under ledning av Carl Löfvenius Hellman.

Visningar av Rosendals slott från kl. 14.00

Dagen till ära ges gratis visningar av Karl XIV Johans lustslott. Rosendals slott står till stor del orört sen Karl Johans tid, och är ett av landets främsta exempel på svensk empirstil.

Visningarna ges varje halvtimme mellan kl. 14.00 och 16.30 (sista visningen startar 16.30). Samling vid entrén. Obs! Begränsat antal platser. Ingen föranmälan.

Karl XIV Johan, den förste kungen av ätten Bernadotte, köpte lantegendomen Rosendal och lät uppföra en flottbro över kanalen. Via den fick kungen en genare ridtur från Rosendals slott till militärparaderna på andra sidan Djurgårdskanalen.

Folke Bernadottes bro

Den nya gångbron är placerad på samma plats som Karl Johans flottbro under 1800-talet. Platsen är också kopplad till greve Folke Bernadotte. Han bodde i Dragongården, som ligger intill Museiparken. Vid brons norra fäste står sedan 2011 hans byst.

Kunglig promenad

Den nya bron är uppkallad efter rödakorsledaren, diplomaten och medlaren greve Folke Bernadotte af Wisborg. Foto ur Bernadottebibliotekets samlingar.

Vid brons norra fäste finns en skulptur av Folke Bernadotte, en byst rest i åminnelse av hans gärningar. Foto: Raphael Stecksén/Kungligaslotten.se

Karl XIV Johan lät uppföra en bro redan 1820 som underlättade hans ridtur från Rosendals slott till militärparaderna på andra sidan Djurgårdskanalen. 'Utsikt över Rosendal', akvarell av John Fredrik Julin 1828. Foto: Kungligaslotten.se

Syftet med nya bron är att binda samman Museiparken på norra sidan av kanalen med Rosendal på den södra. Foto: Raphael Stecksén/Kungligaslotten.se

Syftet med nya bron är att binda samman Museiparken på norra sidan av kanalen med Rosendal på den södra. Foto: Raphael Stecksén/Kungligaslotten.se

Kartan från 1834 visar Karl Johans bro, som var belägen på samma plats som den nya gångbron. Klicka på kartan för att se förstoring.

Musik, Visning, Aktivitet