Kålgård, lustträdgård, slottspark

Strömsholms slottspark har formats och danats av kungligheter sedan mitten av 1500-talet. Under dagens föredrag hör du historien om hur olika tiders idéer, stilideal och förebilder har påverkat anläggningens långa trädgårds- och parkhistoria

På drottning Katarina Stenbocks tid låg det två humlegårdar vid Strömsholms slott, en köksträdgård, en kålgård och en djurgård. Nästan femtio år efter Katarina Stenbocks död fick Nicodemus Tessin den äldre i uppdrag av drottning Hedvig Eleonora att skapa en lustträdgård åt henne i samband med det nya slottsbygget och en storslagen anläggning planerades.

Nya tider och moden har förändrat parken dess, men den behåller än idag sina grunddrag från Tessins dagar, och spåren från till exempel den gamla köksträdgården finns fortfarande kvar att se.

Föredraget Kålgård, lustträdgård – om Strömsholms slottspark hålls av museilärare Ylva Öhlander.

Kombinera med lunch

Kombinera föredraget med lunch på Gripsholms värdshus. Mot uppvisande av föredragsbiljetten får du rabatterad lunch på värdshuset.

Tillgänglighet
Gripsholms slott har många trappor. Hiss och ramp saknas.

Fler lunchföredrag på Gripsholms slott

Bilden: Strömsholms slott av Johan Sävenbom (1721-1784), detalj. Målningen finns i Nyköpings Länsresidens. Foto: Alexis Daflos