Banérska gravkoret

Följ med genom gravkorets grind och upplev historien om släkten Banér och om fältherrarnas tid i Riddarholmskyrkan.

Bakom en grind i Riddarholmskyrkan skymtas en sarkofag där den mytomspunne fältmarskalken Johan Banér vilar sedan 1641. På 1800-talet tillfördes ett antal föremål som placerades i koret för att förstärka hans minne, däribland en rustning som nyligen konserverats och fått en ny plats i kyrkan. Tidigare hängde den undanskymd på en spik i koret, men nu vittnar den om spännande historier från släkten Banér och fältherrarnas tid i kyrkan.

Riddarholmskyrkan blev de svenska konungarnas gravkyrka till följd av att Gustav II Adolf år 1629 beslöt att en grav skulle byggas åt honom på kyrkans södra sida. Fyra fältmarskalkar från trettioåriga kriget och årtiondena därefter följde kungens initiativ och lät bygga egna gravkor. Äldst är det Banérska gravkoret

Med undantag för drottning Kristina ligger de svenska regenterna från Gustav II Adolf fram till Gustaf V i Riddarholmskyrkan.

Kvällens guide är museilärare Ann Tillman.

Biljetter

Webbiljett via biljettlänken. Biljetter kan även köpas i Kungliga slottets biljettkassa under ordinarie öppettid.

Tillgänglighet

Det är trappor upp till gravkoret. Hiss saknas.

Toppbilden: Genom grinden till det Banérska gravkoret skymtar fältmarskalken Johan Banérs sarkofag. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Riddarholmskyrkan

Program2019, Nyfiken på ... temakväll