Ernst Killanders stipendium till scoutledare

Tommy Carlsson fick Ernst Killanders stipendium 2005. Här ,ed Gunnar Brodin och Lennart Elbe i Konung Gustaf V:s 90-årsfopnd. Foto: Kungl Hovstaterna.
Tommy Carlsson, mottagare av Ernst Killanders stipendium för 2005, med t.v. huvudsekreteraren i Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond Lennart Elbe och ordföranden Gunnar Brodin. Foto: Kungl. Hovstaterna
Ernst Killanders stipendium för år 2005  tilldelades på onsdagen Tommy Carlsson, Stockholm, ordförande i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Stipendiet delas ut av Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond och är den främsta utmärkelse som en svensk ungdomsledare kan få.

Styrelsens motivering löd:

"Tommy Carlsson har under långvarigt och allsidigt arbete som ledare betytt mycket för många barns och ungdomars utveckling. Han har varit framgångsrik i sin ambition att lyfta fram unga ledare och få dessa att ta ansvar och känna att de också klarar av ledarskapet. Tommy Carlsson har visat förmåga att få alla i sin verksamhet att synas utifrån sin personlighet."

Tommy Carlsson mottog check och blommor vid en ceremoni i Ordenskansliet på Stockholms slott.

Pengarna skall användas för studier av ungdomsverksamhet i andra länder.