Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Foto: Clas-Göran Carlsson
Kungen på väg till de högtidliga audienserna hälsas av garnisonschefen överstelöjtnant Urban Schwalbe. Foto: Clas Göran Carlsson. (Bild från audienser den 2 november.)
H.M. Konungen tog onsdag den 30 november emot nya ambassadörer från Lettland, Tanzania, Island och Polen. Kreditivbreven överlämnades i audiensrummet på Kungl. Slottet.

Lettlands nyutnämnda ambassadör, Elita Kuzma, är född 1964. Hon är karriärdiplomat och kommer närmast från befattningen som ambassadör i Österrike med sidoackreditering i Lichtenstein, Slovakien, Sloveninen, Schweiz och Ungern. Ambassadör Kuzma introducerades av ambassadör Sven Hirdman.

Tanzanias nye ambassadör är Dr. Ben Gwai Moses, född 1948. Han är bland annat doktor i företagsekonomi och har tjänstgjort länge i den tanzaniska statsförvaltningen. Hans senaste befattning var som Tanzanias High Commissioner i Canada med sidoackreditering som ambassadör på Cuba. Introduktör var ambassadör Ulf Håkansson.

Nordisk ambassadör


Islands ambassadör heter Gudmur Arni Stefánsson, född 1955. Han är en av det isländska socialdemokratiska partiets ledande profiler med lång politisk och parlamentarisk erfarenhet.

Ambassadör Stefánsson invaldes 1991 i Alltinget och är för närvarande förste vice talman. Han är väl insatt i frågor som rör nordiskt samarbete och talar utmärkt skandinaviska. Han introducerades av ambassadör Håkan Granqvist.

Polens nyutnämnde ambassadör, Michal Czyz, är född 1954 och har avlagt magisterexamen i ekonomi. Han anställdes i utrikesministeriet 1980 och lämnar en befattning som kabinettschef hos utrikesministern. Introduktör var ambassadör Sven Hirdman.

Upptäck mer

Lär dig hur en

högtidlig audiens

går till genom att titta på ett bildspel.