Kungen besöker Östersund

Kungen i Östersund vid en temadag med frivilligorganisationerna. Foto: Björn Segerblad.
Foto: Björn Segerblad
Den 15 - 17 juni är Kungen i Östersund.

På onsdagen medverkade Kungen vid en temadag om frivilligorganisationerna inom Försvaret och på torsdagen invigde Kungen symposiet "11th International Symposium on Society and Resource Management".

Fredagen den 17 juni deltar Kungen i nedläggningsceremoni för förbanden i Östersunds garnison.

Kungen i Östersund med medlemmar ur frivilligorganisationerna. Foto: Björn Segerblad.
H.M. Konungen deltar i temadag om frivilligorganisationerna inom Försvaret den 15 juni. Foto: Björn Segerblad