Kungen instiftade den nya ledarskapsutmärkelsen Årets Unga Ledare

Kungen och Anneli Hofström från Svenska Scoutrådet i Bernadottebiblioteket den 12 april. Foto: Pressens Bild AB
Kungen och Anneli Hofström från Svenska Scoutrådet i Bernadottebiblioteket den 12 april. Foto: Pressens Bild AB
H.M. Konungen instiftade på tisdagen en ny ledarskapsutmärkelse, "Årets Unga Ledare". Med start 2006 skall två unga ledare få utmärkelsen årligen, en från näringslivet och en från scoutrörelsen. Dessa hedras vid en årlig ceremoni i närvaro av Kungen.
 
Presentationen av ledarskapsutmärkelsen gavs vid Svenska Scoutrådets ledarskapsseminarium, "Ledarskap för Sverige", på Stockholms slott på tisdag.

Seminariet tillkom på initiativ av Kungen. Ett projekt för att skapa en certifierad ledarutbildning från 2007 i Kungens namn presenterades samtidigt, en gåva från Svenska Scoutrådet med anledning av att Kungen firar 50 år som scout.
 

Samhället behöver nya ledare


Kungen angav tonen för seminariet i Bernadottebiblioteket genom att ställa frågan: hur skall unga ledare hitta den rätta motivationen?

Kungen menade att det är hög tid att utveckla en ledarskapsutbildning som är utformad att möta det svenska samhällets och näringslivets krav.
 
-Det mångkulturella svenska samhället, där ca 20 procent av befolkningen är födda utomlands eller har minst en förälder som är född utomlands, kräver ledare och förebildspersoner med särskilda kunskaper för att kunna hjälpa unga människor till större tillit och ökat självförtroende.

Scoutrörelsen, andra ideella organisationer och näringslivet kan möjliggöra denna goda ledarutbildning, sade Kungen i sitt inledningsanförande.

Runda-bordssamtal vid seminariet i Bernadottebiblioteket den 12 april. Foto: Kungl. Hovstaterna
Runda-bordssamtal vid seminariet i Bernadottebiblioteket den 12 april. Foto: Kungl. Hovstaterna

Konkurrens om tiden


Generalsekreteraren i Svenska Scoutrådet Johan Strid knöt an till Kungens tal och pekade på behovet av en scoutrörelse, som bättre anpassar sig till unga personers behov, om problemet, som delas av andra ideella organisationer, nämligen konkurrensen om tid, och strävan att hitta nya platser för mångkulturella möten.

Tomas Gustafsson, vice ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté, berättade om erfarenheter av både det goda och det dåliga ledarskapet inom idrottsrörelsen och näringslivet.

Som idrottsman har Tomas Gustafsson mer än en gång mött ledare, som varit fysiskt närvarande men knappast mentalt. Det är en dyster bild av ett dåligt ledarskap, menade han.

Kvinnlig scoutrörelse viktig


Vikten av en scoutorganisation enbart för flickor och unga kvinnor betonades av Lesley Bulman, generalsekreterare i World Association of Girl Guides and Girl Scouts.

Det kan tyckas otidsenligt, sa hon men det är livsviktigt med scouting i länder, där unga kvinnor kan finna trygghet bland andra kvinnor, öka sitt självförtroende och hitta en reträttplats ut från det hårt mansdominerade hemmet.

-Vi är ingen feministrörelse, betonade Lesley Bulman men definitivt en viktig kvinnorörelse i många länder runt om i världen. Om inte annat för att lära kvinnor att säga "nej"!

Tonika Hirdman, VD Banco fonder, berättade om drivkrafterna bakom Bancos värderingsstyra placeringar:

-Många underskattar de etiskt hållbara värden som ligger i t.ex. ett gott varumärke och pekade på scouting som det goda varumärkesexemplet. Scouting står för hjälpsamhet, laganda, kamratanda, viljan att göra sitt bästa. Om inte ledarna för en organisation eller ett företag lever som de lär, hjälper aldrig så kraftfulla affischer. Det goda ledarskapet och värdena måste genomsyra hela företaget eller organisationen.

Scouting för invandrare


Scoutrörelsens nya projekt "Att vara öppen för alla" presenterades av projektledare Cecilia Elving, som berättade om satsningen på scouting bland ungdomar i Kista. Projektet får ekonomiskt stöd av Baden Powell Fellows Chapter i Sverige.

-Vi har inte hängt med i utvecklingen i det nya mångkulturella samhället, medgav Cecilia Elving. Att öka antalet scouter i invandrartäta områden med 30 000 nya medlemmar är en av scoutrörelsens största utmaningar. Vi måste samarbeta i oväntade allianser för att skapa en ny plattform för ökad integration och ökad förståelse.

Kungen bidrog liksom andra Baden Powell Fellows till projektet.

Upptäck mer

Läs tidigare publicerad text om

Kungens inbjudan till ledarseminarium

.

Lär dig mer om

Svenska Scoutförbundetslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

verksamhet (extern länk).