Kungen öppnade skiljedomskonferens i Stockholm

H.M. Konungen öppnade på torsdagen konferensen "Stockholm Arbitration Day".   

Sverige är ett viktigt land för lösningen av internationella affärstvister genom skiljeförfarande. Flertalet sådana tvister administreras av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Under senare år har tillkommit en ny typ av tvister, nämligen så kallade investeringstvister med en stat på ena sidan och en privat investerare från ett annat land på den andra.

Denna typ av tvister diskuteras på konferensen, särskilt tvister inom ramen för Energy Charter Treaty.

Konferensen anordnas av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut  tillsammans med organisationen, som handhar fördraget, Energy Charter Secretariat, som har huvudkontor i Bryssel.

Kungen har tidigare medverkat i skiljedomssammanhang, bland annat i Philadelphia 1988 i samband med 350-årsjubileet av svenska bosättningar i USA.

På hösten 2004 utdelade Kungen Nordstjerneorden till tre framstående internationella skiljedomsexperter från Kina, Ryssland och USA.

Upptäck mer

Mer information om

Stockholms Handelskammares skiljesomsinstitutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

finns att läsa på deras webbplats (extern länk).