Kronprinsessan återinvigde Norrbro

Föregående 1 2 3 Nästa
Motiv: Kronprinsessan Victoria återinvigde den renoverade Norrbro genom att sätta den sista stenen. Foto: Leif R Jansson/Scanpix
Lördagen den 23 januari återinvigde Kronprinsessan Norrbro genom att sätta den sista stenen.
Efter ett omfattande förstärkningsarbete har Norrbro återfått sitt ursprungliga utseende med ny stenbeläggning av granit samt bredare trottoarer.

Besökare vid invigningen kunde titta på en fotoutställning som visade renoveringsarbetet från början till slut.

Om Norrbro


Norrbro är en över 200 år gammal stenvalvsbro och den enda av sitt slag i Sverige. Norrbro är Stockholms äldsta bro och öppnades för trafik hösten 1807.

Norrbro binder samman Norrmalm (Gustav Adolfs Torg) med Gamla Stan (Slottskajen) och har ett stort kulturhistoriskt värde.