Gästlista vid middag hos DD.MM. Konungen och Drottningen på Stockholms slott den 12 november 2019

DD.MM. Konungen och Drottningen
DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel
DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia
Prinsessan Christina, fru Magnuson och generalkonsul Tord Magnuson

Corps diplomatique

H.E. Ambassadör Victor Ivanovitj Tatarintsev, Ryska federationen

H.E. Ambassadör Ahcène Kerma, Algeriet

H.E. Ambassadör Christine Nkulikiyinka och Mr. Jacques Nshimyumukiza, Rwanda

H.E. Ambassadör Goverdina Christina Coppoolse och Mr. Alexander Gerard Verbeek, Nederländerna

H.E. Ambassadör Estrid Brekkan, Island

H.E. Ambassadör Iulian Buga och Mrs. Mihaela Buga, Rumänien

H.E. Ambassadör Nabeel Al Dakheel och Mrs. Abeer Alasfour, Kuwait

Riksdagen

Första vice talman Åsa Lindestam och herr Sven-Erik Lindestam

Riksdagsledamot Anders W Jonsson (C) och aukt. revisor Annika Wedin

Riksdagsledamot Tobias Billström (M) och miljökonsult Sofia Billström Åkerman

Riksdagsledamot Anna Johansson (S)

Riksdagsledamot Emma Hult (MP) och herr Erik Lundstedt

Riksdagsledamot Fredrik Olovsson (S) och statssekreterare Paula Carvalho Olovsson

Riksdagsledamot Beatrice Ask (M)

Riksdagsdirektör Ingvar Mattson

Regeringen

Statsrådet Tomas Eneroth

Regeringskansliet

Statssekreterare Nils Vikmång (Statsrådsberedningen) och kommunalråd Sara Heelge Vikmång

Statssekreterare Maja Fjaestad (Socialdepartementet) och kansliråd Martin Mossberg

Statssekreterare Eva Svedling (Miljödepartementet) och herr Mikael Pelcman

Protokollchefen ambassadör Charlotte Wrangberg (Utrikesdepartementet) och civilingenjör Håkan Wrangberg

Myndigheter och kommuner

Överbefälhavaren general Micael Bydén (Försvarsmakten) och fru Anita Carlman

Ordförande Anders Eka (Högsta domstolen) och chefsrådman Maria Eka

Hovrättspresident Anders Perklev (Svea hovrätt) och hovrättsråd Ingela Perklev

Kammarrättspresident Ylva Johansson (Kammarrätten i Sundsvall)

Justitieråd Stefan L. Johansson (Högsta domstolen) och departementsråd Anneli Skoglund

Justitieråd Mahmut Baran (Högsta förvaltningsdomstolen) och fru Halime Baran

Generaldirektör Christina Nordin (Jordbruksverket) och herr Henrik Nordin

Generaldirektör Darja Isaksson (Vinnova)

Viceamiral Jonas Haggren (Försvarsmakten) och finansråd Linda Haggren

Riksarkitekt Helena Bjarnegård (Boverket) och herr Mattias Bjarnegård

Stadsdirektör Magdalena Bosson (Stockholms stad) och civilingenjör Per-Ola Bosson

Forskning och vetenskap

Professor Miia Kivipelto (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska institutet) och herr Joakim Myrnäs

Professor Anna Wåhlin (Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet)

Dr. Julia Uddén (Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet) och herr Finn Öhlund

Prorektor Sylvia Schwaag Serger (Lunds universitet) och direktör Fredrik Serger

Professor Henrik Österblom (Stockholm Resilience Centre) och fru Kajsa Österblom

Dr. Emma Frans (Institutionen för medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet) och herr Hans Ahlberg

Mottagare av kungl. medaljer:

Författaren fil. dr. h.c. Hédi Fried, förlänades Serafimermedaljen den 28 januari 2019

Professor Eva Hellström Lindberg, förlänades H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band den 28 januari 2019, och professor Greger Lindberg

Svenskt näringsliv

Verkställande direktör Johan Torgeby (SEB) och fru Louise Torgeby

Verkställande direktör Anders Fröberg (Borealis AB, styrelseordf. i Innovations- och kemiindustrierna) och fru Maria Fröberg

Verkställande direktör Sven-Olof Gudmundsson (Circle K Sannarp i Halmstad, ordf. i Svenskt Näringslivs SME-kommitté samt styrelseordf. i Motorbranschens arbetsgivarförbund) och fru Lillemor Gudmundsson

Styrelseordförande Claes Hansson (Götenehus, styrelseordf. i Trä- och möbelföretagen) och fru Gudrun Lönnbratt

Idrott

Fv. förbundskapten Wolfgang Pichler

Simmerska Sarah Sjöström och herr Johan de Jong Skierus

Kultur och media

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och herr Anders Grönvall

Kompositör Jacob Mühlrad och fröken Filippa Fuxe

Journalist Katrine Marçal och Mr. Guy Marçal

Verkställande direktör Ulrik Swedrup (Märta Måås-Fjetterström AB) och fru Christina Bosdotter Swedrup

Ordförande Christer Thordson (Fryshuset) och fru Maria Lagerkvist Thordson

Trossamfund

Biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin (Equmeniakyrkan) och herr Clas Camnerin

Biskop Sören Dalevi (Karlstads stift) och fru Veronica Dalevi

DD.MM. Konungen och Drottningens resor och besök

Ambassadör Lars Wahlund (Irland) och fru Helena Gustavsson Wahlund

Ambassadör Magnus Robach (Japan)

Honorärkonsul Yann Schÿler (Bordeaux, Frankrike) och fru Marie-Louise Schÿler

Verkställande direktör och teaterchef Michael Bojesen (Malmö opera) och fru Sofie Bojesen

DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniels resor, besök och möten

Generaldirektör Jakob Granit (Havs- och vattenmyndigheten) och ambassadör Mikaela Kumlin Granit

Professor Tommy Möller (Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet) och advokat Anna Möller

Verkställande direktör Jonas Tellander (Storytel) och fru Sara Wallerstedt

DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias resor, besök och möten

Verkställande direktör Cia Sjöstedt (Sjöräddningssällskapet) och herr Mattias Andersson

Verkställande direktör Andreas Stenberg (Årets kock) och fru Jessica Stenberg