Kung Oskar II, fotografi från1896

Kung Oskar II

Efter att Oskars bror Karl XV avlidit kröntes han till kung över Sverige och Norge. År 1857 vigdes Oskar och Sofia av Nassau i Biebrich, Tyskland. Paret hade fyra barn.

Oskar hade ett stort intresse för vetenskap, konst och kultur. Inte minst var han hängiven litteraturen och gav bland annat ut flera diktsamlingar.

Som kung var Oskar II konservativ och hävdade kungens makt mot regering och riksdag. Under hans regenttid rådde starka parlamentariska strömningar vilket försvagade kungens makt över såväl utrikes- som inrikespolitiken. Sverige genomgick en period av industrialisering och snabb teknisk utveckling, sociala, politiska och ekonomiska problem började komma upp till ytan. Reformer krävdes och rösträttsfrågan blev allt mer aktuell.

Unionen mellan Sverige och Norge försvagades. Till slut – 1905 – fick kungen finna sig i att Norge förklarade sig självständigt gentemot Sverige, något som Oskar II såg som ett personligt nederlag. Två år senare avled han.

Oskar II porträtterad 1896. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

oskar II

Född 21 januari 1829, död 8 december 1907
Regeringstid:
1872–1905, kung av Sverige och Norge
1905–1907, kung av Sverige

Valspråk

Brödrafolkens väl
Sveriges väl (efter unionsupplösningen 1905)

Kröning

1873 Storkyrkan

Begravning

1907 Riddarholmskyrkan

Företrädare

Karl XV

Efterträdare

Gustaf V

Gemål

Sofia av Nassau

Barn

Gustaf V (1858–1950), kung av Sverige 1907–1950
Oscar Bernadotte (1859–1953)
Carl (1861–1951)
Eugen (1865–1947)

Ätten Bernadotte