Fartyg längs kortegen med Vasaorden

Kronprinsessparet färdades i Vasaorden från Vasamuseet på Djurgården till Logårdstrappan på Skeppsbron. Slupen roddes av arton kadetter från Sjökrigsskolan.

På Stockholms ström fanns svenska och utländska örlogsfartyg, som förde stor flaggning (signalflaggor över topparna). HMS Visborg och salutbatteriet på Kastellholmen saluterade brudparet med 21 skott och fartygsbesättningarna mannar reling, vilket betyder att besättningen ställer sig i givakt vid relingen.
 
När Vasaorden passerade Af Chapman kom 18 JAS Gripen in från norr. I grupper om fyra hedrade de Kronprinsessparet med en överflygning på 400 meters höjd i en hastighet av 400 km/h.

Följande fartyg befann sig i farvattnet längs Vasaordens färd för att hylla Kronprinsessparet:

Djurgårdens västra sida (från söder till nordväst):

M 20 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
T 26 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
T 46 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
T 56länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skeppsholmens östra sida:

HMS Spårö

Kastellholmens östra sida:

T121 Spica länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
R142 Ystad

Kastellholmens västra sida (från söder till nordväst):

Gladanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
HMS Gävlelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
HMS Koster

Skeppsholmens västra sida(från söder till nordväst):

Af Chapmanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ostindiefararenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Falken länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stadsgården (från söder till nordväst):

Dannebrogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
HDMS Vibenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
HMS Härnösandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
HMS Visby länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
HMS Visborg
HMS Sundsvalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
HMS Södermanlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
HMS Kent