Prins Eugen

Klicka för att se bilden i sin helhet

Prins Eugen
1865-1947

En 70-årig prins Eugen avbildas 1935 av den belgiske konstnären Walter Vaes. Porträttet är målat i Bryssel samband med prinsens egen utställning.

Den konstnärligt begåvade prinsen avbildas i en allvarlig och närmast melankolisk ton. Porträttet uttrycker även prinsens rika livserfarenhet och omtalade ädla personlighet.

Prinsens livsgärning har betytt mycket för det svenska konstlivet. Han var känd för sin generositet och stödde många av samtidens konstnärer ekonomiskt.

BERNADOTTEPORTRÄTT
Porträtt: Prins Eugen
Konstnär: Walter Vaes 1882–1958
År: Olja på duk utfört 1935

Porträttet finns att se i Bernadottevåningens östra livdrabantsal på Kungliga slottet.