Hovstallet

Historik

Hovstallet har en månghundraårig historia alltsedan Gustav Vasa 1535 lät bygga ett stall för de kungliga hästarna. Då som nu var huvuduppgiften att tillgodose Konungens behov av transporter till vardags och till fest.

Det första hovstallet byggdes på Helgeandsholmen i slottet Tre Kronors absoluta närhet och på den plats där riksdagshuset ligger idag. Snart visade sig detta för trångt och ett nytt stall uppfördes redan på 1500-talets slut vid Jakobs kyrka där nu Kungl. Operan är belägen.

Förödande slottsbrand 1696

Trots att omfattande flytt- och ombyggnadsplaner av hovstallet skisserades av såväl Gustav II Adolf som drottning Kristina flyttades inte hovstallet förrän då Karl XI gav Nicodemus Tessin den äldre i uppgift att uppföra nytt ståtligt hovstall, som nu skulle återplaceras på Helgeandsholmen. Detta stall hade plats för 60 hästar och omfattade även ridhus, vagnshus och rustkammare. Dessvärre förstördes det i en våldsam eldsvåda redan 1696, året före den dramatiska branden på Slottet Tre Kronor.

Tessin den yngre tar vid

Nu gick uppdraget till Nicodemus Tessin den yngre att uppföra en ny anläggning på den gamla grunden. Stallet moderniserades och gjordes mer palatslikt denna gång med utrymmen för 150 hästar. Ett pumpsystem möjliggjorde att vatten från Strömmen kunde ledas direkt till varje hästplats. Två flyglar uppfördes som ridhus och vagnslider. I nära tvåhundra år tjänstgjorde denna anläggning som hovstall.

Hovstallet flyttas från Helgeandsholmen

På 1870-talet väcktes ett förslag att två riksbyggnader, riksdagshus och riksbank, skulle byggas på Helgeandsholmen. Oskar II erbjöd sig att kostnadsfritt avstå från Helgeandsholmen om annan lämplig plats kunde anvisas för hovstallet. År 1888 beviljade riksdagen en dryg miljon kronor för bygget av det nya hovstallet på dess nuvarande plats Artilleriplan vid Strandvägens början, numer med adressen Väpnargatan 1.

Utskälld byggnad

Arkitekt var slottsintendenten Ernst Jacobsson. Han biträddes av Fritz Eckert och de gav hovstallet formen av en medeltida riddarborg, en slottsliknande skapelse med torn och murar som omger en praktfull stallgård. År 1894 var det nya hovstallet klart. Det mötte en mycket stark kritik och blev en av dåtidens mest utskällda byggnader.

Idag utgör den sammanhållna anläggningen en oersättlig kulturmiljö där man alltjämt utför sina uppgifter som kunglig transportorganisation. Hästantalet har minskat kraftigt sedan 1890-talet då huvuddelen av transporterna idag sker med bil, men uppgiften att bevara den eleganta körkonsten och ekipagekulturen kvarstår.

Inför besöket

Följ med på en tur genom H.M. Konungens hovstall med selkammare, bilar och vagnhall.

Läs mer

H.M. Konungens hovstall ligger på Väpnargatan 1 mitt i centrala Stockholm.

Läs mer

Upptäck mer om Hovstallet

Hovstallet inrymmer ett tjugotal hästar. Hästarna är tränade och utbildade att genomföra korteger och transporter vid bland annat statsbe...

Läs mer

Den första av Hovstallets bilar inköptes 1899 av dåvarande kronprinsen Gustaf (V). Vid den tiden fanns ett hundratal hästar i stallet. Se...

Läs mer

Hovstallets nuvarande byggnader stod färdiga 1894. Arkitekter var slottsintendent Ernst Jacobsson, som biträddes av Fritz Eckert. De gav ...

Läs mer

I Hovstallets vagnhallar finns ett fyrtiotal vagnar och slädar för olika ändamål. De flesta är tillverkade på 1800-talet. Här återfinns b...

Läs mer

Hovstallet har en månghundraårig historia alltsedan Gustav Vasa 1535 lät bygga ett stall för de kungliga hästarna. Då som nu var huvud...

Läs mer

Artiklar och film

Den nya Kungliga Slotten-appen presenterar flera nyheter som ger mervärde till ditt slottsbesök!

Läs mer

Följ med på en tur med Hovstallets Daimler DE27 Limousine och hör bilförare Martin Forsén berätta om Hovstallets äldsta bil, som beställd...

Läs mer

I filmen får du följa med Hovstallet på en av veckans träningsrundor på Djurgården med hästarna Dandy och Favorit. Kavaljerskusk Markus H...

Läs mer

Kundservice

Öppettider: Stängt