Strömsholms slott – Strömsholms slottspark

Strömsholms slottspark

Här födde Gustav Vasa upp hästarna till Sveriges armé. I dag finns ett ridgymnasium här och stora tävlingar genomförs varje år i lustträdgården.

Slottet och den lummiga parken omges av vidsträckta ängar, åkrar, ekhagar och hassellundar.

Stora ståtliga ekar och det ålderdomliga beteslandskapet mot Mälaren ger området en säregen karaktär. Här är både växt- och djurliv mycket rikt. Strömsholmsområdet har varit bebott sedan medeltiden.

Gustav Vasas hästuppfödning

Gustav Vasa gav hästen en speciell betydelse här, genom den hästuppfödning för Sveriges armé som han startade på kungsgården.

Slottet, trädgårdarna och parkerna har formats och danats av kungligheter sedan mitten av 1500-talet.

Ett slott för drottningar

Framförallt de drottningar som fått egendomen i bröllopsgåva eller som änkesäte, har tillsammans med sina arkitekter, trädgårdsmästare och anställda haft stor betydelse för utvecklingen.

Olika tiders idéer, stilideal och förebilder har slagit igenom i anläggningens långa trädgårds- och parkhistoria.

En park med många funktioner

I dag är det närboende, turister och ryttare från Strömsholms ridskola som mest besöker och utnyttjar parken. Stora tävlingar genomförs varje år i lustträdgården.

Sommartid visas slottet och många konserter och bröllop arrangeras.

Ett kulturarv värt att bevara

Många av träden i alléerna är åldriga och skröpliga och flera har försvunnit sedan 1970-talet. Även många buskar och buskage är borta.

Men parken, alléerna, de olika trädgårdarna och resterna av köksträdgården är tillsammans med det omgivande kulturlandskapet en del av vårt kulturarv.

Skyddat naturreservat

Området är skyddat som statligt byggnadsminne och naturreservat, som skall vårdas och levandegöras för kommande generationer.

Därför pågår arbete med vårdprogram, skyltprogram och information, samt planering för framtida trädförnyelse och restaurering.

Parken är öppen året om.

Toppbilden: Vy över Strömsholms slottsområde. Foto: Kungligaslotten.se

Strömsholms ridskola har stora tävlingar varje år i lustträdgården. Foto: Dick Norberg

Slottet inrymmer ett slottskapell och många bröllopspar väljer Strömholms romantiska miljö för sina vigslar. Foto: Raphael Stecksén

Strömsholms gula barockslott är byggt på en stensatt holme precis där Kolbäcksån flyter ut i Mälarviken. Foto: Gomer Swahn

Strömsholms galopp- och terrängbana är belägen inom naturreservatet Österängen. År 1887 blev kapplöpningssporten en militär utbildningsgren och ingick i utbildningen på Strömsholm. Sedan 1971 rids Svenskt Grand National här. Foto: Kungligaslotten.se

Konserter i strömsholms slottspark

Inför besöket

Guidade visningar Öppet idag 12.00-16.00

Slottet är öppet i samband med guidade visningar. För enskilda besökare ges guidade visningar av slottets salar och rum, på svenska och p...

Läs mer
Gruppbesök, Skolor Öppet idag 12.00-16.00

Strömsholms slott är öppet för förbokade gruppvisningar året om. En gruppvisning kan ges på svenska och engelska, och vid särskilt intres...

Läs mer

Kommande händelser

Jubileumsbiljetten 15 jun – 15 sep

Gör en 500-årsresa genom vår kungliga historia. I samband med jubileumsåret lanseras Jubileumsbiljetten , som inkluderar besök till sam...

Biljetter

Upptäck mer om Strömsholms slott

Strömsholms slottssalar Öppet idag 12.00-16.00

Inredningarna på Strömsholms slott präglas i stort av den gustavianska stilen. De skapades för Gustav III:s drottning Sofia Magdalena som...

Läs mer

Här födde Gustav Vasa upp hästarna till Sveriges armé. I dag finns ett ridgymnasium här och stora tävlingar genomförs varje år i lustträd...

Läs mer
Strömsholms slottskapell Öppet idag 12.00-16.00

Högst upp i slottet finner du Carl Hårlemans enastående kapell, inrett på 1730-talet på uppdrag av drottning Ulrika Eleonora d.y.

Läs mer
Strömsholms slottskafé Öppet idag 11.30-15.30

I slottsparken invid slottet ligger Stenköket besökscenter med Kungliga Slottsboden och slottskafé.

Läs mer
Historik Öppet idag 12.00-16.00

På en holme i den strida Kolbäcksån lät Gustav Vasa uppföra en borg vid mitten av 1500-talet. På Hedvig Eleonoras tid uppfördes barockslo...

Läs mer

Artiklar och film

Att besöka de tio kungliga slotten är att göra en tidsresa genom 500 år av historia, konst och kultur. I år är det dessutom flera jubilee...

Läs mer

Alltsedan Gustav Vasas tid har Strömsholm varit förknippat med hästar. Nu finns appen som guidar oss runt området med historier om ridkon...

Läs mer

Upptäck de kungliga parkerna! Här möts natur och kultur, historia och nutid. Parkerna är öppna året om, dygnet runt.

Läs mer