Vasavisning

Utöver visningen 'Vasaborgen' erbjuder vi en temavisning om den alltid aktuella Gustav I, på plats i det slott som mer än något annat förknippas med Gustav Vasa och hans familj.

Vasa är alltid aktuell

Ingen kung i Sveriges historia har en så grundmurad ställning som Gustav Eriksson av huset Vasa. Han är en portalfigur för Sveriges moderna historia; det självständiga, protestantiska arvriket som vi alltjämt lever i. I visningen ”Vasa är alltid aktuell” tittar vi närmare på Gustavs betydelse, traditionerna som är knutna till hans person och hans osannolika förmåga att dyka upp i samtiden, alltid aktuell.

Foto: Bruno Ehrs/Kungligaslotten.se